Inom området öppna data erbjuder vi stöd, föreläsningar och rådgivning inom praktik och regelverk. Typiska uppdrag är att bistå med kompetens inom:

  • Förståelse och kunskap – Vad är öppna data? Vad menas med “öppet”?
  • Villkor – Vilka villkor eller licenser passar för öppna data?
  • Format – Vilka format lämpar sig för öppna data?
  • Regelverk – Vad kräver lagen att vi gör i form av öppna data? Vad får vi inte göra?
  • Omvärldsanalys och samarbeten – Vad har andra gjort inom öppna data? Kan vi samarbeta kring öppna data?
  • Syfte och målformulering – Varför ska vi skapa öppna data? Vad vill vi uppnå och hur kommer vi dit?
  • Erfarenheter och praxis – Hur gjorde andra när de genomförde projekt för öppna data?
  • Fördjupning och resurser – Var kan vi lära oss mer om öppna data? Var kan vi få stöd och hjälp?