Tjänster

Inom öppen källkod arbetar vi bland annat med frågor kring licensering, upphovsrätt, affärsmodeller,upphandling, rekrytering och projektledning. Våra konsulter har arbetat med öppen källkod sedan 90-talet och har därmed lång erfarenhet från rådgivning och utbildning. Två av våra delägare är dessutom medlemmar i det juridiska nätverket för fri programvara, ett professionellt nätverk där de deltar tillsammans med ca 300 jurister från alla världens länder med specialistkompetens på öppen källkod.

För att bevara vår oberoende ställning utför Morus inga utvecklingsuppdrag och har inte heller någon egen lösning eller programvara till försäljning. Vi hjälper däremot gärna till att utvärdera och välja bland befintliga projekt och programvaror.

Certifiering

Sedan 2016 erbjuder vi certifiering av ett företags öppen källkodsprocesser. Vi har tagit fram ett paket med utbildningar och dokument som leder fram till en själv-certifiering. Den standard vi använder oss av är OpenChain™ som tagits fram av bland andra Adobe, ARM, Cisco, Harman, HP, Qualcomm, Siemens och Wind River, med flera, tillsammans med industrigruppen Linux Foundation.

En certifiering är viktigt för alla företag som arbetar med öppen källkod och speciellt som en bekräftelse på efterlevnad av licensvillkor för de företag som distribuerar tjänster eller produkter baserad på öppen källkod.